Projekty UE

 

RÓŁKOWSKI ZBIGNIEW TARTAK ŻARNOWO I PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ISKRA z siedzibą w Żarnowo Pierwsze 3 informuje, że zawarło
umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20- 0136/17-00 na realizację projektu pn.
„Wdrożenie do produkcji paneli podłogowych z litego drewna dębowego dzięki
zakupowi nowoczesnych urządzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i
zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest podniesienie
konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym oraz wdrożenie do produkcji
paneli podłogowych z litego drewna dębowego zostanie osiągnięte dzięki inwestycji
polegającej na zakupie najnowocześniejszej i najnowszej technologii wykorzystywanej w
branży tartacznej w postaci automatycznej wielopiły z systemem ruchomej piły oraz
innowacyjnego urządzenia do obróbki desek drewnianych

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Wartość projektu: 953.277,18 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 434.012,37 PLN.