Projekty UE

RÓŁKOWSKI ZBIGNIEW TARTAK ŻARNOWO I PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ISKRA z siedzibą w Żarnowo Pierwsze 3 informuje, że zawarło
umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20-0268/18-00 na realizację projektu pn.
„Produkcja ekologicznego pelletu według standardów światowych w Tartaku
Żarnowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest podniesienie
konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym poprzez wprowadzenie do
produkcji najbardziej ekologicznego i energetycznego pelletu z trocin z drzew iglastych,
dzięki inwestycji polegającej na zakupie najnowocześniejszego urządzenia do produkcji
pelletu z trocin. Pellet z trocin powstały dzięki użyciu tego urządzenia będzie wyróżniać się najwyższą
jakością, kalorycznością, najmniejszą emisją SO2 i najmniejszą zawartością popiołu, a
jednocześnie pozwoli na wydajne rozporządzanie cennym materiałem jakim jest drewno,
czyniąc moją produkcję rentowną. Efektem projektu będzie też poprawa ekonomiki
przedsiębiorstwa poprzez oszczędność czasu procesu produkcyjnego – całkowita
automatyzacja produkcji oraz oszczędność surowców i energii..

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji produktowej.

Wartość projektu: 749.660,40 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 298.645,20 PLN.

________________________________________________________________

RÓŁKOWSKI ZBIGNIEW TARTAK ŻARNOWO I PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ISKRA z siedzibą w Żarnowo Pierwsze 3 informuje, że zawarło
umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20-0013/16-00 na realizację projektu pn.
„Zwiększenie zdolności produkcyjnych w Tartaku Żarnowo I poprzez zakup
nowoczesnych urządzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i
zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu są kompleksowe
działania prorozwojowe, proinnowacyjne i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na
wzmocnienie potencjału i konkurencyjności mojej firmy. Podniesienie konkurencyjności
firmy na rynku oraz podniesienie jakości i wydajności w produkcji listew profilowanych i
drewna budowlanego zostanie osiągnięte dzięki inwestycji polegającej na zakupie
najnowocześniejszej i najnowszej technologii wykorzystywanej w branży tartacznej w postaci
automatycznej strugarki profilującej oraz ładowarki teleskopowej.

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Wartość projektu: 870.840,00 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 424.800,00 PLN.

________________________________________________________________

RÓŁKOWSKI ZBIGNIEW TARTAK ŻARNOWO I PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ISKRA z siedzibą w Żarnowo Pierwsze 3 informuje, że zawarło
umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20- 0136/17-00 na realizację projektu pn.
„Wdrożenie do produkcji paneli podłogowych z litego drewna dębowego dzięki
zakupowi nowoczesnych urządzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i
zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest podniesienie
konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym oraz wdrożenie do produkcji
paneli podłogowych z litego drewna dębowego zostanie osiągnięte dzięki inwestycji
polegającej na zakupie najnowocześniejszej i najnowszej technologii wykorzystywanej w
branży tartacznej w postaci automatycznej wielopiły z systemem ruchomej piły oraz
innowacyjnego urządzenia do obróbki desek drewnianych

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Wartość projektu: 953.277,18 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 434.012,37 PLN.